|

Про ТДАТУ

|

Положення про РМУС

|

Контаки

|

Конференції

|

Наукові програми

|

ТДАТУ
РМУС
Бібліотека
Посилання
Конференції
Форум
Співробітники


   Якщо Ви вважаєте, що якась конкретна інформація буде цікава і важлива - пишіть studenttgata@hotbox.ru. Вашу пропозицію обов'язково розглянемо.герб кафедри

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ

    Виконовці:
КАШКАРЬОВ АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, аспірант кафедри "Автоматизація сільськогосподарського виробництва"
ШЛЯХОВА ЛЕСЯ ГЕОРГІЇВНА, студент Енергетичного факультету.

    У комерційних операціях із зерном та селекційних роботах приймання зерна і ефекти-вність ідентифікації стану залежить від об'єктивної оцінки хімічних та морфометричних ознак, які оцінюється як експериментально, так і візуально. Оцінка параметрів, які визначаються експериментально ґрунтується на апаратних способах, але здебільшого рішення приймається з урахуванням практичного досвіду лаборанта.

    Згідно нормативних документів візуальна оцінка зернового матеріалу також використовується як інформаційний показник його загального стану: колір, геометричний розмір та форма, наявність домішок різного походження; загальне біологічне зараження мікроорганізмами; технологічна зіпсованість зерна та ін. При цьому аналізу добору повинна забезпечувати його результативність економити робочий час персоналу.

    Як результат аналізу періодичних видань та нормативної бази, пропонуємо для масового аналізу зернового матеріалу за параметрами, які оцінюються візуально, використовувати електронно обчислювальну машину (ЕОМ) у комплексі із оптичним сканером. Дана пропозиція ґрунтується на отриманих результатах роботи, яка була проведена з метою визначення наявності параметрів зерна, які впливають на колір зовнішнього зображення зернового матеріалу.
    Методичні результати роботи:
        1) розроблена методика отримання графічних зображень та математичний апарат для їх обробки;
        2) розроблено програмне забезпечення, котре реалізує наступні функції: відкриття графічних файлів; одержання параметрів зображення за RGB колірною моделлю; побудова відповідних графіків для кольорів RGB-моделі; запис даних у файл формату Microsoft Excel.

    За результатами аналізу експериментальних даних, отриманих в Якимівській державній насіннєвій інспекції та Мелітопольській сортовій лабораторії, можна зробити наступні ви-сновки:
            - об'єктивність розподілів залежить від площі сканування зразків;
            - наявність рослинних домішок впливає на розподіл кольорів (рисунок 1);
            - необхідно враховувати сорт зерна (рисунок 2) та умов зберігання (рисунок 3, рисунок 4).

    Отже, перспективні напрямки роботи: реалізація експресних методів аналізу зернового матеріалу; визначення структури геометричних розмірів проби; визначення рівня сортової та рослинної засміченості, рівня знебарвлення; ідентифікація наявності та ступеню біологічної зараженості; моніторинг зернового матеріалу під час його зберігання.

    Подальша технічна частина роботи потребує комплексного підходу, який можна за-безпечити власними силами. Але для вивчення характеру зв'язку візуальних параметрів зернового матеріалу за допомогою ЕОМ та оптичного сканеру необхідна велика експериментальна база, яку ми не здатні забезпечити власними силами. Саме тому ми відкриті для співпраці із комерційними та науковими установами.
    Якщо Вас зацікавила наша розробка, і Ви вважаєте, що вона має практичний та/або науковий інтерес - наші координати:

    Тел.: 8-097-13-74-600, e-mail: studenttgata@hotbox.ru , ICQ: 429824937
Про можливість публікації
Жива Пошта
 
Hosted by uCoz